Οι άνθρωποι της efrata έχουν δραστηριοποιηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς μέχρι σήμερα όπως: αυτοκινητοβιομηχανία, καταναλωτικά προϊόντα, υγεία, ασφάλειες, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, καλλυντικά, κυβερνητικές υποθέσεις και τραπεζικά ιδρύματα