Νέα συνεργασία για την efrata

Γνωστός αθλητικός όμιλος ανέθεσε στην efrata τη στρατηγική επικοινωνίας ενός συγκεκριμένου έργου. Η efrata μεταξύ άλλων, επιμελήθηκε το σύνολο του επικοινωνιακού υλικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα ιστοσελίδα, στην παραγωγή video καθώς και στις σχέσεις με τα ΜΜΕ.

Νέα συνεργασία για την efrata

Γνωστή δικηγορική εταιρεία ανέθεσε στην efrata τη νέα της εταιρική ταυτότητα, τη νέα της ιστοσελίδα και τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της.

Νέα συνεργασία για την efrata

Ένα γνωστό πολυτελές κατάλυμμα εμπιστεύτηκε την efrata για το πρόγραμμα επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της ιστοσελίδας του.